dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
ABC Wspólnoty Mieszkaniowej
Wspólnoty mieszkaniowe
2015-09-07 15:52:17
Najnowsze dane ZBP potwierdzają ożywienie na rynku nieruchomości. Sprzedaż kredytów hipotecznych w II kw. 2015 r. okazała się lepsza w stosunku do poprzedniego kwartału, a także do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co istotne, wzrost miał miejsce zarówno po względem zawartych umów, jak i wolumenu.
2015-09-07 15:48:18
Loft to znakomity zakup inwestycyjny z przeznaczeniem na wynajem. Daje dwukrotnie większą stopę zwrotu niż nowe mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Dlaczego? Kto wynajmuje lofty i za ile?
2015-08-24 14:33:40
Jakie czynności spółdzielnia może wykonywać w ramach zarządu nieruchomością wspólną bez mojej zgody?
Obowiązujący art. 27 ust. 2 o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że: "przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio".
2015-08-03 14:31:18
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów (walnego zgromadzenia, rady nadzorczej, zarządu) spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2015-08-03 14:26:12
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2015-06-30 08:44:12
Budynki lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.o.l.).
Dla potrzeb ustalenia wysokości podatku od nieruchomości ustawodawca zdefiniował w ustawie:
2015-06-30 08:31:24
W celu uproszenia procedur wymaganych od inwestorów przygotowujących realizację zamierzeń budowlanych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadzono wiele istotnych zmian dot. procesu budowlanego.
2015-06-30 08:24:43
Wspólnota mieszkaniowa, jako osoba ustawowa, z zasady zarządza z mocy prawa nieruchomością wspólną, nie jest ani właścicielem ani posiadaczem nieruchomości, z tego względu nie ma obowiązku w podatku od nieruchomości.
2014-08-04 11:50:03
Najlepszy przyjaciel jednego człowieka czasem może okazać się wrogiem drugiego – sąsiada. Hałasujący pupil, który zakłóca spokój wspólnoty może doprowadzić do sąsiedzkiej wojny. Rozwiązanie leży w przepisach, jednak warto po ludzku podejść do tej zwierzęcej sprawy.
2014-07-03 10:08:24
Kłopoty z parkowaniem na osiedlach to palący problem wielu wspólnot mieszkaniowych. Kością niezgody jest najczęściej niewystarczająca liczba miejsc postojowych, ale też fantazja kierowców parkujących gdzie popadnie i jak popadnie. Prawo pozwala na dość skuteczną walkę z tym procederem.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: rodzina na swoim | zaliczka | porady prawne | roszczenia współwłaścicieli wyłączające uprawnienia do zniesienia współwłasności