dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
ABC Wspólnoty Mieszkaniowej
Wspólnoty mieszkaniowe
2013-10-16 11:58:02
W okresie jesiennym, wiele Wspólnot decyduje się na przeprowadzenie remontu termoizolacyjnego. Ocieplenie budynku obniża koszty administracyjne w zimie, jak również wypełnia obowiązek dochowania wymogów ochrony cieplnej budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, nałożony w przepisach o prawie budowlanym. Przedsięwzięcie nie jest jednak tanie, a zatem gdzie szukać wsparcia na dofinansowanie ocieplenia budynku Wspólnoty?
2013-09-12 11:47:53
Artykuł 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektu budowlanego. Karze, za niedopełnienie obowiązków, podlega Wspólnota, a zatem warto wiedzieć co podlega kontroli, jak często należy je przeprowadzać oraz czy wymagane są do tego specjalne uprawnienia?
2013-09-05 15:01:11
Najczęstszy problem wszystkich Administratorów i Zarządców wspólnot mieszkaniowych?? Oczywiście pieniądze, a konkretnie ich brak.
2013-08-01 12:17:47
Bardzo często spotykam się z problemem skrzynek pocztowych zamontowanych w bloku. O ile pozostają w stanie nienaruszonym o tyle nikt nie zauważa praktycznie ich istnienia. Problem pojawia się w sytuacji gdy jedna ze skrzynek się popsuje.
2013-05-24 12:18:54
I jeszcze kilka zdań na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z gminach – tym razem dla Administratorów i Zarządów Wspólnot oraz właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.
2013-05-24 12:16:41
Ten przewrotny nieco tytuł przyszedł mi do głowy gdy ostatnio wyciągnęłam ze skrzynki pocztowej korespondencję i w typowy dla mnie sposób – w drodze między skrzynką pocztową a pierwszym koszem na śmieci na moim osiedlu poganiana przez ciągnącego już w stronę domu psa – dokonałam szybkiej „segregacji” jej zawartości.
2013-05-23 09:25:36
Początek roku we Wspólnocie Mieszkaniowej to okres publikacji sprawozdań finansowych, spotkań członków wspólnoty, debatowania nad planowanymi inicjatywami w rozpoczętym roku kalendarzowy i podejmowania uchwał regulujących funkcjonowanie wspólnoty oraz ich mieszkańców.
2013-04-26 15:15:52
Z treści art. 6 ustawy o własności lokali wynika, iż wspólnota mieszkaniowa to zbiór właścicieli lokali w danej nieruchomości.
2013-04-05 16:25:54
Proces budowlany, w wyniku którego powstaje określony w umowie o roboty budowlane obiekt jest zazwyczaj skomplikowanym procesem, w którym bierze udział wiele podmiotów – nie tylko inwestor i generalny wykonawca. Niestety często zdarzają się sytuacje, w których podmioty będące podwykonawcami generalnego wykonawcy mają problemy z dochodzeniem należnych im roszczeń za wykonaną pracę. Ustawodawca zauważył ten problem i wprowadził w 2003 roku do polskiego porządku prawnego przepisy o solidarnej odpowiedzialności generalnego wykonawcy i inwestora.
2013-03-28 09:57:45
We wspólnotach mieszkaniowych liczących więcej niż 7 lokali bieżącymi sprawami wspólnoty kieruje wybrany zarząd, wybierany przez właścicieli lokali, lub ewentualnie podmiot, któremu na podstawie odrębnej umowy powierzono sprawowanie zarządu – zarządca.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkoleniem dla zarządców nieruchomości | zarządca | certyfikat energetyczny | szkolenie dla zarządcy