dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Szkolenia
Bilans i CIT - krok po kroku, oraz inne zagadnienia, w tym o podatku VAT oraz o rozrachunkach z właścicielami lokali 06.02.2013 Warszawa
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu „Bilans i CIT - krok po kroku, oraz inne zagadnienia, w tym o podatku VAT oraz o rozrachunkach z właścicielami lokali", które odbędzie się    6 Lutego 2013 r. w Warszawie.
Szkolenie odbędzie się 6 Lutego 2013 r. w szkole British School przy ul. Bolkowskiej 2D w Warszawie w godz. 08:30-15:30.

Szkolenie skierowane jest do:
 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • spółdzielców,
 • pracowników administracji komunalnej,
 • deweloperów,
 • przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych,
 • osób związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Tematem szkolenia będzie:


„Bilans i CIT - krok po kroku, oraz inne zagadnienia, w tym o podatku VAT oraz o rozrachunkach z właścicielami lokali"

Program szkolenia:
 • Odrębność prawna, finansowa i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej: Status wspólnoty mieszkaniowej w aspekcie orzecznictwa SN, któremu nadano moc zasady prawnej; Zdarzenia i operacje w granicach zdolności prawnej wspólnoty.
 • Ewidencja rachunkowa wspólnoty mieszkaniowej: Podstawa prawna rachunkowości wspólnot; Zasady i techniki prowadzenia ewidencji rachunkowej.
 • Sprawozdanie finansowe krok po kroku (rachunek wyników, bilans): Przygotowanie do zamknięcia ksiąg; Zestawienie obrotów i sald; Jak sporządzić rachunek wyników i bilans?; Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego a kto za sprawozdanie z zarządu?
 • Ewidencja podatkowa dla celów podatku dochodowego od osób prawnych: Ujęcie bilansowe a ujęcie podatkowe zdarzeń gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej. Zasady i cele ewidencji rachunkowej i podatkowej. Metody, sposoby i techniki ewidencjonowania.; Zakres zwolnienia od podatku dochodowego i zasady ustalania zobowiązania podatkowego.; Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy we wspólnocie mieszkaniowej.; Źródła przychodów związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi; Zagadnienia szczególne, według prawa i orzecznictwa.; Warunki zwolnienia od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy) a obowiązek rozliczeń z właścicielami nadwyżki bilansowej (art. 12 ust. 2 ustawy).; Zeznanie podatkowe krok po kroku.; Rozrachunki z tytułu zobowiązania w podatku dochodowym
 • Ewidencja podatkowa i rozliczenia podatku VAT, w tym z tyt. mediów: Rachunki zwykłe a faktury. Obrót podatkowy w działalności wspólnoty mieszkaniowej.; Odsprzedaż mediów a podatek VAT.; Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT.; Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT według rozp. MF.; Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, sporządzania deklaracji oraz rozliczeń podatku.
 • Rozrachunki z właścicielami, co jest przedmiotem rozliczeń, czy do rozliczenia nadwyżki finansowej stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. Przedawnienie roszczeń.
POBIERZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Prelegent: Eugenia Śleszyńska – ekspert ds. zarządzania nieruchomościami - autorka wielu publikacji dotyczących zagadnień zarządzania nieruchomościami, poświęconych m. in. zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 350 zł.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945). W ramach szkolenia przyznawne jest 8 godzin szkoleniowych (wg Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

W ramach opłaty gwarantujemy Państwu:
 • uczestnictwo w szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe;
 • lunch.

Warunki uczestnictwa:
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na szkolenie jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto podane w fakturze proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Zaświadczenia będą wydawane po oficjalnym zakończeniu szkolenia osobom, które dokonały płatności.
 • Zaświadczenia nie będą rozsyłane pocztą.
 • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo na szkoleniu (wystawione zgodnie z wymogami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) będą wydawane wyłącznie osobom, które podały swoje numery licencji (zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy).
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do organizatora.
 • Wypełnienie formularza równoznaczne jest ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w szkoleniu i uiszczenia opłaty 
 • Osoby, które nie odwołają swej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, tj. do dnia 23.01.2013 r. (drogą mailową na adres szkolenia@gmnieruchomosci.pl). Po upływie tego terminu osoba zgłoszona zostanie obciążona kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona!!!

Szkolenie odbywać się będzie:
Szkoła British School
ul. Bolkowska 2D
Warszawa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza on-line lub pobranie formularza i przesłanie na nr fax 22 201 34 82.

Potwierdzenie zakwalifikowania w szkoleniu oraz szczegółowe informacje zostaną wysłane na pocztą elektroniczną.

Nr konta do wniesienia opłaty za szkolenie:
Grupa Medialna Nieruchomości
65 1020 1026 0000 1702 0138 1862
ul. Jedności Robotniczej 29
05-092 Łomianki

Kontakt z organizatorem:
Grupa Medialna Nieruchomości
tel. 22 839 82 86
fax. 22 201 34 82
e-mail: szkolenia@gmnieruchomosci.pl
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: świadectwa energetyczne | świadectwa energetyczne | kurs audyt energetyczny | rozliczanie kosztów zużycia mediów oraz zasady konstruowania regulaminów rozliczeń