dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Czynności zwykłego zarządu, Dab Borowy, księgowość w zarządzaniu nieruchomościami, Dabek

2008-08-28
Jaki zakres spraw we wspólnocie mieszkaniowej to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu? Ostatnio słyszałam kilka interpretacji. Czy to prawda, że do wykonania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli? Odpowiada Genowefa Baziuk-Płaska ze Sto
2009-08-05
Czy w małej Wspólnocie Mieszkaniowej poniżej siedmiu lokali, uchwalenie i przyjęcie planu gospodarczego, który określa jedynie bieżące utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz wykonanie w tym celu określonych napraw jest czynnością przekraczającą czynności Zarządu? Czy uchwalenie regula
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na Szkolenie: nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na działalność zarządców nieruchomości; aktualne rozporządzenia wykonawcze dotyczące zarządzania nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w świetle dokonanych zmian legislacyjnych, któ
2008-10-10
Serdecznie zapraszamy na specjalistyczny kurs: Warunki zapewnienia bezpieczeństwa działania w zarządzaniu nieruchomościami, który odbędzie się 19-21 listopada 2008 r. w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą   Warunki zapewnienia bezpieczeństwa działania w zarządzaniu nieruchomościami 19.11.2008, Źródła inf
2010-02-08
Uchwałą zostałam wybrana z grona właścicieli do pełnienia funkcji członka zarządu, do prawidłowego prowadzenia księgowości wykorzystałam oferowany przez Bank DnB NORD program komputerowy (serwis NORDdomator) i z pomocą systemu bankowego dokonuję rozliczeń z właścicielami, niestety nie wszystkim się
2008-12-15
Zarządca (bądź zarząd) "zajmuje się papierkami". Czyli: • zbiera od wszystkich właścicieli pieniądze na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz płaci za media (dostawcom wody, ciepła, elektryczności, gazu); ubezpieczenia, sprzątaczki itp. W tym celu musi otworzyć wspólnocie rachunek bankowy oraz odrę
2009-06-26
Odmowa pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólna przez właściciela posiadającego większość udziałów w nieruchomości. Skargę do Ministra skierował w imieniu swoich mocodawców pełnomocnik właściciela lokalu usługowego posiadającego w nieruchomości 52% udziałów. Skarga dotyczyła bezzasadnego obci
2008-08-28
Zgodnie z artykułem 41. kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Wspólnota mieszkaniowa jest określana mianem „ułomnej osoby prawnej”, stosuje się więc do niej większość przepisów dotyczących osób prawnych. Siedzibą wspólnoty jest więc m
2009-04-21
W wypadku wygaśnięcia zarządu powierzonego w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni mieszkaniowej, zarząd nieruchomością wspólną „wraca” do spółdzielni mieszkaniowej – wynika z uchwały Sądu Najwyższego. Artykuł 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że zarząd nierucho
2009-04-21
Zmiana zarządu powierzonego wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a), a reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez takiego zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zm
2008-11-04
Wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek przyjąć jeden z dwóch wariantów zarządzania: powierzyć zarząd albo go wybrać. Jeżeli we wspólnocie mamy do czynienia z zarządem wybranym, często dodatkowo możemy się spotkać z zarządem zleconym. Oprócz tych dwóch wariantów zarządzania istnieje jeszcze zarząd prz
2009-10-07
Codzienne życie zaczyna przyzwyczajać nas do luksusów. Korzystamy z wszelakich narzędzi ułatwiających nam życie. Cenimy sobie prostotę ale i funkcjonalność. Nasze wyższe potrzeby i wymagania szybko przekładają się również na rynek zarządców nieruchomości. Szczególnie wymagający są ludzie w nowych bl
2010-02-02
O codziennej pracy pośrednika, wynagrodzeniu, umowach otwartych i na wyłączność rozmawiamy z Janiną Bułaj – adwokatem, pośrednikiem, doradcą rynku nieruchomości, założycielem i udziałowcem wrocławskiego biura nieruchomości JOT-BE. Po czym poznać dobrego pośrednika? W mojej ocenie dobry pośrednik
2009-07-06
W dużych wspólnotach mieszkaniowych, powyżej 7 lokali, właściciele lokali są zobowiązani z mocy art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) do wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej (jednoosobowego lub wieloosobowego), oczywiście o ile nie
2008-12-10
Właściciel dwóch sąsiednich lokali w nieruchomości, w której jest „duża” wspólnota mieszkaniowa, chce te lokale połączyć, także fizycznie, poprzez wstawienie drzwi pomiędzy nimi (w ścianie nośnej). Na zebraniu problem przedstawił i uzyskał akceptację wyrażoną uchwałą podjętą większością udziałów. Pr
2008-11-12
Zgodnie z art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18.1 (dalej: „notarialny zarządca”), ma obowiązek co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale, zwołać zebranie ogółu właśc
2008-08-28
Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właścicieli, żeby odwołać zarząd, z którego nie są zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali (dalej ustawa). Właściciele mo
2009-01-08
Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej wymaga podjęcia stosownej uchwały przez wspólnotę. W przypadku trzyosobowego zarządu wspólnota musi zaakceptować również fakt zmniejszenia liczebności zarządu. Od pewnego czasu jestem członkiem trzyosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej
2009-05-27
We wspólnocie mamy 19 właścicieli, zarząd wybrany w trybie art.20 UoWL (2 osoby)i administratora z którym zawarliśmy umowę cywilno-prawną. Mam pare pytań: 1)czy wystarczy decyzja zarządu do rozwiązania umowy z administratorem? 2)administrator do protokołu z uchwałami z zebrania W.M. podopisywał doda
2009-10-29
Mieszkam w bloku w którym jest 51 mieszkań. Jest to wspólnota. Zarząd został wybrany przy podpisywaniu aktów notarialnych (sam siebie wybrał). Również ten zarząd ustalił koszty administrowania i wszystkie zaliczki na poczet tych opłat bez uzgadniania tego ze wspólnotą. Tzn. wrzucił takie kartki info
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: konserwacja budynku | forum zarządców nieruchomości | szkolenia z zakresu świadectw energetycznych | aktualności z rynku mieszkaniowego