dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Przygotowanie, Zasady wykonywania przeglądów wynikających z prawa budowlanego. Protokoły z przeglądów, Zebrania wspólnoty, Zebrania wspólnoty

1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt."  Zasady wykonywania przeglądów wynikających z prawa budowlanego. Protokoły z przeglądów" , które odbędzie się 18 lutego w Krakowie. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących posz
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Zasady wykonywania przeglądów wynikających z prawa budowlanego. Protokoły z przeglądów", które odbędzie się 23 lutego w Katowicach. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących posz
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 26 stycznia 2010r. w Gdańsku. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wied
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 3 lutego 2010r. w Warszawie. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedz
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt."Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 11 lutego 2010r. w Łodzi. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na
2010-07-13
Czy istnieje rozwiązanie prawne dla następującej sytuacji?: Zarząd naszej wspólnoty nie przestrzega zapisu prawa budowlanego o konieczności wykonywania corocznych przeglądów gazowych. .Ponieważ administrator uparcie twierdził, że przeglądy są wykonywane, zwracałam się kilkakrotnie do niego o udostęp
2009-04-16
Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej musi zwołać coroczne zebranie właścicieli lokali przed końcem I kwartału. Jednak może się ono odbyć nieco później. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali, która reguluje większość kwestii dotyczących wspólnot mi
2008-08-28
Zasady zwoływania zebrań we wspólnotach mieszkaniowych zostały określone w Ustawie o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (dalej UWL, tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 UWL zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania
2009-02-20
Spółdzielnie nie mogą przerwać ani zawiesić obrad zebrania przedstawicieli, jeżeli nic na ten temat nie mówi regulamin obrad zebrania lub statut. Jednak nawet gdy regulamin lub statut przewidują taką możliwość zawieszenie obrad nie może być bezterminowe, musi być podana konkretna data wznowienia obr
2008-08-28
Zważywszy na fakt , iż wspólnoty mieszkaniowe są niewielkie, każdy zaś z jej członków jest właścicielem części budynku – zebrania są dużo ważniejsze niż w spółdzielni. Kto organizuje zebrania członków wspólnoty ?   Zebrania właścicieli lokali są organizowane przez zarząd, lub zarządcę wspólnoty
2008-08-28
Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej muszą do 31 marca zwołać zebranie ogółu właścicieli. To podczas niego powinien zostać uchwalony roczny plan gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Kto we wspólnocie mieszkaniowej zwołuje zebranie właścicieli? Ze
2010-01-22
Wspólnota składająca się z budynków 4 segmentowych, każdy segment ma swojego właściciela. Segment obejmuje zabudowę od piwnic do dachu na strychu i rozdzielone są ścianką murowaną. Czy wspólnota uchwałą właścicieli może zdecydować, że przeglądy instalacji i budowlane oraz kominiarskie są w gestii po
2009-08-03
W praktyce funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych często pojawiają się wątpliwości związane z możliwością rezygnacji z naliczania odsetek w przypadku nieznacznego przekroczenia terminu płatności. Poniższe uwagi mają na celu ułatwienie zarządcom nieruchomości prawidłowe – czyli zgodne z prawem – rozw
2009-11-20
Pytanie dotyczy współdziałania członków wspólnoty na jej rzecz. A mianowicie - jeden z członków wspólnoty jest jednocześnie pracownikiem administratora. Czy nie zachodzi tu konflikt interesów. Stronniczość jaka objawia się zgodą co zaproponuje w swych działaniach administrator, choć inni członkowie
2009-07-01
Jako współwłaściciel zwołałem zebranie nadzwyczajne w sprawie min. odwołania zarządu. Przed zebraniem pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Wspólnot Mieszkaniowych oznajmiła, że jeżeli na zebraniu nie ma ponad 50 % współwłaścicieli to nie można podjąć uchwały w sprawie odwołania zarządu, co było na rękę
2010-05-04
Mam pytanie dotyczące możliwości wykluczenia przez Wspólnotę Mieszkaniową (w drodze uchwały) niektórych członków Wspólnoty z prawa korzystania z nieruchomości wspólnej (miejsca parkingowego). Na terenie Wspólnoty jest miejsce parkingowe na kilkanaście aut (pod chmurką). Jest to część wspólna nieruch
2009-04-21
Odpowiedzi udzieliła Małgorzata Mazur -Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego . W przyjmowanej obecnie nowelizacji prawa budowlanego pojawił się zapis mówiący, że wszystkie obiekty wybudowane przed 01.01.1995r. staną się legalne pod warunkiem , że inwestor je zgłosi do organu nadzoru budowlanego.
2010-02-16
Ustawą z dnia 18 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223 poz. 1779) zmieniono warunki, na jakich możliwe jest ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Od dnia 30 grudnia 2009r. spółdzielcze lokatorskie p
2010-04-20
Wbrew powszechnemu przekonaniu, że własność daje nam nieograniczoną możliwość korzystania choćby z własnej nieruchomości, należy pamiętać o tym, że prawo własności, wyrażone obecnie w art. 140 k.c. nie miało i nadal nie ma charakteru absolutnego. Korzystanie z atrybutu prawa własności przez uprawnio
2008-12-10
W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost ilości wspólnot powstających z chwilą sprzedaży lokali przez deweloperów. Zazwyczaj deweloper w początkowym okresie, tzn. do czasu zbycia ostatniego lokalu lub w pewnym okresie – rocznym, czasem dwuletnim - nieruchomością wspólną zarządza sam. Później nas
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: audyt energetyczny | dociepleniu budynków | szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych | uprawnienia do wystawiania świadectwa energetycznego