dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Remonty, Zebrania wspólnoty, Rozliczanie kosztów zużycia mediów oraz zasady konstruowania regulaminów rozliczeń, Zebrania wspólnoty

1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. " Rozliczanie kosztów zużycia mediów oraz zasady konstruowania regulaminów rozliczeń "  które odbędzie się 17 lutego 2010r. w Katowicach Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 26 stycznia 2010r. w Gdańsku. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wied
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 3 lutego 2010r. w Warszawie. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedz
1970-01-01
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt."Zebrania wspólnoty, przygotowanie, prowadzenie i realizacja zadań" które odbędzie się 11 lutego 2010r. w Łodzi. Szkolenie kierowane jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, administratorów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na
2009-04-16
Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej musi zwołać coroczne zebranie właścicieli lokali przed końcem I kwartału. Jednak może się ono odbyć nieco później. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali, która reguluje większość kwestii dotyczących wspólnot mi
2009-12-07
W poprzednim artykule „Czy dostarczanie mediów właścicielom lokali jest obrotem” opisano sprawę sporu wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli lokali użytkowych) z Ministrem Finansów, który wydał indywidualną interpretację podatkową stwierdzając, że zaliczki na dostawę mediów do poszczególnych lokali uż
2008-08-28
Zasady zwoływania zebrań we wspólnotach mieszkaniowych zostały określone w Ustawie o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (dalej UWL, tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 UWL zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do zwołania zebrania
2009-04-07
Wydzielająca się wspólnota mieszkaniowa powinna rozliczyć się ze spółdzielnią z poniesionych przez nią kosztów remontów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spółdzielnia dokumentowała obrót środkami funduszu remontowego. Obowiązek prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków z funduszu remontowego istnieje
2009-02-20
Spółdzielnie nie mogą przerwać ani zawiesić obrad zebrania przedstawicieli, jeżeli nic na ten temat nie mówi regulamin obrad zebrania lub statut. Jednak nawet gdy regulamin lub statut przewidują taką możliwość zawieszenie obrad nie może być bezterminowe, musi być podana konkretna data wznowienia obr
2008-08-28
Zważywszy na fakt , iż wspólnoty mieszkaniowe są niewielkie, każdy zaś z jej członków jest właścicielem części budynku – zebrania są dużo ważniejsze niż w spółdzielni. Kto organizuje zebrania członków wspólnoty ?   Zebrania właścicieli lokali są organizowane przez zarząd, lub zarządcę wspólnoty
2008-08-28
Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej muszą do 31 marca zwołać zebranie ogółu właścicieli. To podczas niego powinien zostać uchwalony roczny plan gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Kto we wspólnocie mieszkaniowej zwołuje zebranie właścicieli? Ze
2009-05-27
Przy badaniu podstaw do zwolnienia wspólnoty mieszkaniowej od kosztów sądowych bada się stan finansowy wspólnoty, nie zaś stan finansowy jej członków. Zatem jeżeli na rachunku bankowym wspólnoty są środki w niezbędnej wysokości nie można uzasadnić żądania zwolnienia złym stanem majątkowym poszczegól
2010-03-17
Rozliczanie kosztów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy/miasta. Podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego lub określona kwota ryczałtu w m3 na osobę. Sprawa komplikuje się w przypadku budynków wielolokalowych (wielorodzi
2009-07-10
Na mojej ulicy istnieje wspólnota, składają się na nią 3 budynki mieszkalne. Problem polega na tym, że jeden budynek jest remontowany (naprawiany dach, remontowane klatki) natomiast w pozostałych dwóch od kilku lat nic nie jest robione. Mało tego narosły długi, które nie zostały uregulowane i teraz
2009-08-03
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele mają różne udziały w nieruchomości, natomiast każdy właściciel posiada jednakowy udział w kotłowni (kotłownia jest wydzielonym lokalem użytkowym z osobną księgą wieczystą). Wszystkie lokale mają liczniki co, cwu, zw. W mojej Wspólnocie przy rozli
2009-07-01
Jako współwłaściciel zwołałem zebranie nadzwyczajne w sprawie min. odwołania zarządu. Przed zebraniem pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Wspólnot Mieszkaniowych oznajmiła, że jeżeli na zebraniu nie ma ponad 50 % współwłaścicieli to nie można podjąć uchwały w sprawie odwołania zarządu, co było na rękę
2009-06-26
Jesteśmy deweloperem, w jednym z wybudowanych przez nas budynków, zostały nie sprzedane 3 garaże oraz kilka mieszkań. W umowie przedwstępnej na wybudowanie lokalu istnieje zapis, iż ;..do dnia pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarząd nieruchomością wspólną na zasadach określonych w Ustawi
2009-07-27
Posiadam lokal handlowy w bloku mieszkalnym z oddzielnym wejściem i jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota obciążyła mnie kosztami remontu klatek schodowych, nowych skrzynek pocztowych, nowych drzwi wejściowych do klatek schodowych, domofonów ,oraz rachunkami za zużycie prądu na tychże
2009-03-06
Jestem członkiem małej wspólnoty (7 lokali). Dotychczas mieliśmy wspólny wodomierz dla całego budynku. Zużycie wody było bardzo duże, bo niektórzy lokatorzy podlewali ogródki, ale koszty były solidarnie równo rozliczane na wszystkie zameldowane osoby. Jestem osobą samotną, mam za sobą kilkuletni pob
2009-03-06
Mieszkam w wspólnocie mieszkaniowej, mamy prezesa wspólnoty, który z roku 2008 dokonał remonty na dość znaczną kwotę. W zeszłym roku były uchwały na zgodę na remonty, ale nie było kalkulacji kosztów, w tym roku było juz zebranie i te koszty są bardzo wysokie. Nie zgadzamy się z nimi, zażądaliśmy dok
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: prowadzenie inwestycji we wspólnocie | księgowość | szkoleniami dla zarządców nieruchomości | przygotowanie