dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Uchwały o zaciągnięciu kredytu termomodernizacyjnego, szkoleń dla zarządcy, szkolenie dla zarządców, szkolenie dla wspólnoty mieszkaniowej

2010-02-05
Administrator/zarządca naszej wspólnoty na zebraniu w sierpniu 2009 roku został zobowiązany przez mieszkańców wspólnoty (wolne głosy i wnioski na końcu zebrania) do zamontowania instalacji elektrycznej 24V w piwnicy budynku (oryginalna instalacja to 220V ). Chodzi o to, żeby mieszkańcy nie korzystal
2009-07-15
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca nadesłał mi rozliczenie inwestycji w zakresie termomodernizacji i budowy instalacji c.o. w budynku. Wynika z niej, że zaciągnięty przez wspólnotę kredyt nie wystarczył i powstało zadłużenie wobec wykonawców robót. Jeden z wykonawców uzyskał sądowy n
2008-12-01
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość technic
2008-01-17
W dniu 18 czerwca 2007 Bank Gospodarstwa Krajowego wysłał do banków obsługujących kredyty termo informację o rychłym wyczerpaniu funduszu na premie termomodernizacyjne. Wszystko wskazuje na to, ze wnioski, które zostaną złożone do połowy lipca 2007 mają szanse na uzyskanie premii w tym roku. Jeśli w
2009-12-11
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Na zebraniu sprawozdawczym pod głosowanie poddana została uchwała o treści : - Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego zarządu nieruchomością wspólną na rok 2009. Plan zawiera w swojej treści 2 wersje, a każda z wersji po kilka podpunktów wyszczególnienia r
2009-02-27
W jakim trybie zmusić zarząd i zarządcę do wydania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej statut, regulamin, skład zarządu i inne? ODPOWIEDZ: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali nie nakazuje ani zarządowi, ani zarządcy, by komukolwiek wydawał ko
2008-08-21
Przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - Dz. U. Nr 17 poz.104 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
2008-12-01
Zakres programowy oraz sposób przeprowadzenia szkolenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokal
2009-11-25
Sytuacja faktyczna: Wspólnota mieszkaniowa jest tzw. wspólnotą dużą. Podczas zebrania wspólnoty został złożony wniosek formalny, aby głosowanie uchwały przebiegało wg. zasady 1 właściciel - 1 głos. Wniosek nie uzyskał poparcia ponad 50% udziałów właścicieli wspólnoty mieszkaniowej, niemniej jednak z
2008-08-28
Właściciele lokali decydują o losach swojej nieruchomości w uchwałach, które nie zawsze podpisują uprawnione osoby. Wtedy można je podważać We wspólnotach mieszkaniowych trwa sezon rocznych zebrań, na których zapadają najważniejsze decyzje, m.in. jaki jest budżet wspólnoty na dany rok oraz jakie będ
2009-06-08
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności powierzyć zarząd osobie fiz
2008-09-29
Chcemy zmienić zarządcę budynku. Jednak na zebraniu wspólnoty okazało się, że dokładnie połowa głosów jest za zmianą, a połowa jej nie chce. Co w takiej sytuacji: wg tych, którzy są zainteresowani, zostaje po staremu, wg nas – tak być dłużej nie może. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Odpowiada Pa
2008-08-28
Nie tak dawno dobiegły końca coroczne zebrania właścicieli lokali zwoływane w trybie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21.06.1994 r. o własności lokali Wspólnoty mieszkaniowe po rocznych zebraniach   Nie tak dawno dobiegły końca coroczne zebrania właścicieli lokali zwoływane w trybie art. 30 ust. 1
2009-12-18
Procedura zaskarżenia uchwały określona w ustawie o własności lokali (art. 25) nie dotyczy „małej” wspólnoty mieszkaniowej, chyba że w akcie notarialnym tak określono sposób zarządu nieruchomością wspólną – wynika z uchwały Sądu Najwyższego. Artykuł 25 ustawy o własności lokali stanowi, że właścicie
2008-08-28
Czy osoba, która jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, może oczekiwać wynagrodzenia za pracę w charakterze członka zarządu? Jeśli właściciel lokalu należącego do wspólnoty mieszkaniowej decyduje się na pełnienie funkcji członka zarządu, wymaga to podjęcia stosownej uchwały. W jej treści właściciel
2009-04-08
Jestem zarządcą nieruchomości. Mam pytanie dot. umowy o administrowanie i tryb jej rozwiązania. W nowopowstałej nieruchomości, wpisem w akcie notarialnym zostałam imiennie powołana na zarządcę nieruchom, ale na czas określony. Czas ten minął, przed 2 laty. Wówczas na zebraniu wspólnota mieszkaniowa
2009-01-22
W ostatnich latach z rejestrów sądowych wykreślono kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych i zjawisko to narasta. Niewykluczone, że to skutek zaostrzenia przepisów prawa upadłościowego. Obecnie wystarczy przecież jedna niezapłacona w terminie faktura, aby sąd mógł się przychylić do wniosku wierzyc
2009-05-08
Czy muszę być we wspólnocie mieszkaniowej!!! Otóż mieszkam w starym budownictwie, w dość zdewastowanym domu (są dwie klatki, w każdej po dwa piętra, w mojej obecnie mieszka tylko trzech lokatorów ze mną włącznie).  Do tej pory wszystkie sprawy dotyczące lokalu załatwiałam z administratorem ADM. Osta
2010-02-12
Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w odniesieniu do wspólnot „dużych” (ponad 7 lokali) stwierdza, że: 1. jeśli wspólnota nie powierzy „notarialnie” zarządzania nieruchomością ws
2010-05-12
Wspólnota mieszkaniowa nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których do wspólnot mieszkaniowych zastosowanie znajdzie ustawa o VAT. Zasadniczo bez podatku Zasadą jest wyłączenie stosowania ustawy o VAT w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: audyt energetyczny | certyfikaty energetyczne | posiadanie | audyt energetyczny egzamin