dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Umowy, Dabia Nowa, kamienice, organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

2009-01-22
W ostatnich latach z rejestrów sądowych wykreślono kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych i zjawisko to narasta. Niewykluczone, że to skutek zaostrzenia przepisów prawa upadłościowego. Obecnie wystarczy przecież jedna niezapłacona w terminie faktura, aby sąd mógł się przychylić do wniosku wierzyc
2009-05-08
Czy muszę być we wspólnocie mieszkaniowej!!! Otóż mieszkam w starym budownictwie, w dość zdewastowanym domu (są dwie klatki, w każdej po dwa piętra, w mojej obecnie mieszka tylko trzech lokatorów ze mną włącznie).  Do tej pory wszystkie sprawy dotyczące lokalu załatwiałam z administratorem ADM. Osta
2010-02-12
Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w odniesieniu do wspólnot „dużych” (ponad 7 lokali) stwierdza, że: 1. jeśli wspólnota nie powierzy „notarialnie” zarządzania nieruchomością ws
2010-05-12
Wspólnota mieszkaniowa nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których do wspólnot mieszkaniowych zastosowanie znajdzie ustawa o VAT. Zasadniczo bez podatku Zasadą jest wyłączenie stosowania ustawy o VAT w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie
2010-07-27
Zarządcę powołuje się po to, żeby mieć spokój ze wszystkimi sprawami dotyczącymi utrzymania części wspólnych budynku. Za dobrze wykonaną pracę wspólnota mu płaci. Jeżeli się nie sprawdza, można go zwolnić. Wybrany przez wspólnotę zarządca wykonuje dwie grupy czynności. Do pierwszej grupy należą te,
2009-12-16
Jestem właścicielem mieszkania we wspólnocie liczącej 4 członków, na osiedlu, na którym znajduje się osiem takich budynków. Zarządców na tym osiedlu jest kilku, dwóch (w tym nasz) jest spółka z o.o. W lutym 2009 firma dostarczająca ciepło wypowiedziała umowę na dostarczanie ciepła po terminie 1.09.2
2009-10-09
Czy mogę domagać się od Zarządu wspólnoty mieszkaniowej: 1. Ponownych oględzin mojego mieszkania w związku z zalaniem i wątpliwości co do poprawności wydanej opinii? Mieszkam na 5 piętrze, nade mną znajduje się m.in. mieszkanie + taras osoby prywatnej, a także część wspólna (komin, etc.). Wg pana, k
2009-10-16
We wcześniejszych artykułach pisano o konieczności prowadzenia ewidencji rachunkowej we wspólnocie mieszkaniowej, a także o konieczności przyjęcia przez wspólnotę mieszkaniową zasad rachunkowości oraz o potrzebie przyjęcia planu kont niezbędnego do prowadzenia księgowości odpowiednio do uwarunkowań
2010-02-05
Wiele wspólnot mieszkaniowych ma problemy z ustaleniem zasad ruchu drogowego i parkowania samochodów na swoim terenie i często ustala te zasady sprzecznie z prawem. Osiedla zwłaszcza w dużych miastach „duszą się” od nadmiaru samochodów. Chyba na żadnym nie ma tylu miejsc parkingowych, co samochodów
2010-03-08
Czy jeśli budynek wspólnoty mieszkaniowej jest ubezpieczony, a ktoś na chodniku przed budynkiem poślizgnie się i złamie nogę, to poszkodowany ma wypłacane odszkodowanie z ubezpieczenia budynku? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym przypadku nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeżeli w ra
2010-04-22
Zdesperowani mieszkańcy jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych, w reakcji na ogromne problemy z niezdyscyplinowanymi użytkownikami samochodów parkującymi w niedozwolonych miejscach, uchwalili regulamin parkowania. Regulamin parkowania na terenie wspólnoty przewidywał, że za parkowanie na niew
2010-06-15
W małej wspólnocie (7 lok.) większość bez wiedzy i zgody 2 właścicieli zamknęła rachunek bankowy wspólnoty, doprowadził do przelania pieniędzy na nowy rachunek i dysponuje nim bez wiedzy i zgody 2 właścicieli. Zarządca żąda od tych 2 właścicieli, aby wpłacali na ten rachunek, który jest poza ich kon
2010-07-12
Jak postąpić z administratorem, który nie chce nam wydać dokumentów dotyczących wspólnoty. Wyjaśnia adwokat Piotr Kopcewicz ze Szczecina. – Kto tworzy wspólnotę mieszkaniową? – Mówiąc krótko – ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości. Tak rozumiana wspólnota mieszkan
2010-07-15
Często zdarza się zwłaszcza w budynkach położonych w dobrych lokalizacjach, że parter budynku wspólnoty mieszkaniowej stanowią lokale użytkowe (sklepy, restauracje, biura) bardzo często zaopatrzone w witrynę od frontu budynku.  W wyniku takiego przeznaczenia parteru budynku powstaje wspólnota złożon
2009-08-31
Ustawa o podatku dochodowym  od osób prawnych, której wspólnota mieszkaniowa podlega w zakresie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przychodem podatnika są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe. Ww. ustawa wymienia też inne kategorie przy
2009-08-06
Od maja mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej Tivoli sen z powiek spędzają plany budowy promenady. Przy zakupie mieszkańcy ulicy Malborskiej 16-16F w Warszawie zostali zaznajomieni przez dewelopera z wizją osiedla, które miała otaczać jedynie zieleń i spokój, a nie deptak z gwarnymi spacerowiczami.
2009-07-06
W dużych wspólnotach mieszkaniowych, powyżej 7 lokali, właściciele lokali są zobowiązani z mocy art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) do wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej (jednoosobowego lub wieloosobowego), oczywiście o ile nie
2009-06-01
Źródłem pokrycia kosztów zarządu części wspólnej nieruchomości wspólnej są głównie zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Zazwyczaj właściciele lokali są zainteresowani możliwością zmniejszenia kosztów zarządu poprzez uzyskiwanie dodatkowych przychodów, zwanych
2008-12-10
Czy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo wglądu do wyciągów bankowych na których są dane właścicieli innych lokali i informacje o ich zadłużeniach? Czy córka właścicielki lokalu ma prawo wglądu do dokumentów wspólnoty bez notarialnego upoważnienia? Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie dany
2008-11-12
Zgodnie z art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18.1 (dalej: „notarialny zarządca”), ma obowiązek co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale, zwołać zebranie ogółu właśc
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: rozliczenia | | dabia stara | audytor energetyczny