dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Zebranie, Najem lokali mieszkalnych, umowy, szkolenia

2010-03-29
Wynajmujący mieszkania już od dawna skarżą się na zbyt duże przywileje najemców. Ci z kolei uważają, że to właściciele lokali mają za dużo praw. Z końcem ubiegłego roku uchwalona została nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która
2009-03-04
W każdej wspólnocie mieszkaniowej zarząd lub zarządca - w zależności od sposobu gospodarowania nieruchomością wspólną - nie później niż przed końcem marca musi zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali, podczas którego należy uchwalić roczny plan gospodarczy. Przy okazji ustala się wysokości opłat. O
2008-01-17
Jak dochodzić należności na drodze sądowej... W przypadku, gdy najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, właściciel może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art. 5051 Kodek
2009-01-12
Obowiązek zwołania co najmniej raz w roku zebrania właścicieli lokali w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego spoczywa, zgodnie z art. 30 ust. 1 p-kt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o własności lokali na wybranym przez właścicieli lokali zarządzie lub na zarządcy, któremu właściciel
2010-07-05
Czy wspólnota może wprowadzić zasady rozliczania energii cieplnej dostarczonej do budynków wspólnot mieszkaniowych w oparciu o metraż poszczególnych lokali, niezależnie od faktycznie zużytej energii w poszczególnych mieszkaniach? Na pytania Czytelnika "GL” dotyczące rozliczenia ciepła i opłat za zar
2010-01-15
30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779). Nowelizacja jest konsekwencją wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 16/08), który uznał za niezgodn
2008-12-01
Ceny świadectw charakterystyki energetycznej są trudne do oszacowania. Ostateczny koszt uzyskania świadectwa będzie pochodną czynników takich jak: wielkość budynku, jego przeznaczenie, stopień skomplikowania budynku, kompletność istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku, a także liczby
2009-08-03
Większości Polaków nie stać na wybudowanie domu czy kupno mieszkania. Coraz bardziej powszechne staje się udostępnianie poprzez najem istniejących zasobów mieszkaniowych ludziom młodym, chcącym założyć rodziny, osobom znajdującym pracę poza miejscem stałego zamieszkania, czy też wyjeżdżającym na stu
2010-02-02
Dnia 28 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „nowelizacja”, Dz. U. Nr 3, poz. 13). Akt ten przywraca do systemu prawnego najem okazjonalny, z którego prawo
2008-11-10
Od 1 stycznia 2009 r, w trakcie podpisywania umowy notarialnej dotyczącej obrotu nieruchomościami właściciel budynku będzie musiał przedłożyć w kancelarii notarialnej kopię certyfikatu energetycznego nieruchomości (domu, budynku, mieszkania) będącej przedmiotem transakcji. Kto może taki certyfikat p
2008-11-10
Zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej   Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (poz.104)     Załącznik nr 1   ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O U
2008-08-28
Zaczyna się sezon rocznych zebrań we wspólnotach mieszkaniowych. Właściciele decydują na nich m.in. o opłatach i remontach Roczne zebranie obowiązkowo zwołuje się w dużych wspólnotach mieszkaniowych, czyli liczących powyżej siedmiu lokali, i to w pierwszym kwartale każdego roku. Zorganizowanie go na
2008-12-01
Obecnie, według szacunków, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielna całość techniczno użytkową posiada około 80 tys. osób. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane są to osoby posiadające up
2009-08-26
Nowe przepisy przewidują, że właściciele wynajmujący swoje mieszkania na podstawie tzw. najmu okazjonalnego otrzymają notarialną gwarancję. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, przewidujący wprowadzenie instytucji tańszego i bezpieczniejszego najmu okazjonalnego, został przekazany d
2009-02-18
Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych będą mogły wprowadzić obowiązek wnoszenia opłat przy przekształcaniu mieszkań lokatorskich. Jeżeli tego nie zrobią, lokatorzy uwłaszczą się za symboliczne kwoty. Dzisiaj do konsultacji społecznych trafi przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury proj
2010-02-25
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów. Kontynuując wątek ostatnich aktualności, warto wskazać, w jaki sposób należy prawidłowo skorzystać z możliwości przeprowadzenia eksmisji w trybie przewidzianym ustawą. Na początku warto przypomnieć, że każda umowa najmu – w tym umowa najmu
2009-06-02
Specjaliści od nieruchomości będą musieli co roku odbywać kursy, szkolenia i seminaria – przypomina „Rzeczpospolita”. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarzą
2008-11-10
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - załącznik nr 2 Załącznik nr 2   WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA   Strona przednia   …………………………………………………………………………………………………………………………… nazwa organizatora, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej   numer:………………..*   ZAŚ
2008-08-28
Kto ma prawo do podpisywania umów we wspólnocie mieszkaniowej? – Podpisywanie umów, zarówno długoterminowych, jak np. umowa rachunku bankowego czy umowa o dostawę wody, jak i jednorazowych, jak umowy o wykonanie prac remontowych, jest czynnością zarządu zwykłego. A zatem negocjowanie umów – ich zakr
2008-12-15
Pierwsze zebranie właścicieli zwołuje dotychczasowy zarządca nieruchomości, czyli deweloper (nowe mieszkania) bądź gmina, zakład pracy (lokale używane).   Jeżeli wcześniej - np. w aktach notarialnych - nie określono "sposobu zarządu", czyli zasad zarządzania nieruchomością wspólną, właściciele mog
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkoleniu dla zarządców nieruchomości | forum czystości | rewitalizacją budynków | orzecznictwo